петак, 24. август 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно обавештење - Кухињска опрема за потребе предшколских установа града Београда

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије бр. 1,

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке добара – Кухињска опрема за потребе предшколских установа града Београда

Претходно обавештење