петак, 24. август 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 7/18, партије 1 и 4

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 7/18 – Сушени лигнит, пелет, течни нафтни гас, брикети и мрки угаљ за потребе предшколских установа, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, основних и средњих школа града Београда, за партије 1 и 4

Одлука

Документација везана за јавну набавку