понедељак, 27. август 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 26/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 26/18 – Технички преглед изведених радова на успостављању новог режима рада система за грејање објекта установе за привремени и повремени боравак особа са посебним потребама „Предах плус” у Шекспировој број 8

Позив и документација везани за јавну набавку