понедељак, 27. август 2018.

Секретаријат за саобраћај

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 4/18

На основу чл. 55 став 1. тачка 11., чл. 57. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА  УПРАВА ГРАДА  БЕОГРАДА 
Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45, Београд

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда за јавну набавку добра број 4/18 – Куповина и уградња семафорских уређаја за опремање раскрсница

Обавештење

Документација везана за јавну набавку