понедељак, 27. август 2018.

Секретаријат за информисање

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за информисање

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 4/18 – Услуга високо доступног managed система за хостовање званичне интернет презентације града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку