уторак, 28. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 42/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 42/18 – Телекомуникациона опрема у објектима Градске управе

Обавештење

Документација везана за јавну набавку