уторак, 28. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 40/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 40/18 – Сервисирање и поправка чилера „Тране” на објекту Драгослава Јовановића бр. 2

Обавештење

Документација везана за јавну набавку