субота, 1. септембар 2018.

Секретаријат за спорт и омладину

Позив за достављање предлога пројеката у области спорта које ће суфинасирати Град Београд - Секретаријат за спорт и омладину

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за спорт и омладину

Београд, Краљице Марије

упућује

ПОЗИВ
за достављање предлога пројеката у области спорта кojе ће суфинансирати Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину у периоду од 1. фебруара до 28. фебруара 2019. године за ученике основних и средњих школа у Београду

Предмет овог Jавног позива су спортско-рекреативни пројекти који се реализују од 1. фебруара до 28. фебруара 2019. године, а који су бесплатни за ученике основних и средњих школа.
Предлози пројеката који су предмет овог јавног позива подељeни су у четири целине:
1.    Целина А.1
•    школe пливања (обука непливача и усавршавање технике пливања) које организују спортски клубови (пливачки и ватерполо клубови) и спортски центри регистровани као јавно предузеће, установа, спортска привредна друштва; 
2.    Целина А.2 
•     рекреативно клизање које организују спортски центри регистровани као јавно предузеће, установа, спортска привредна друштва којима је град Београд или градска општина града Београда оснивач;
3.    Целина А.3 
•     спортско-рекреативни кампови који обухватају најмање 3 различита спорта, организован вишечасовни дневни боравак које организују београдски спортски центри регистровани као јавно предузеће, установа којима је Град Београд или градска општина Града Београда оснивач;
4.    Целина А.4 
•     рекреативно пливање и рекреативно клизање за ученике са инвалидитетом основних и средњих школа који организују спортске организације 
Позив се упућује предлагачима који имају регистровано седиште на територији града Београда, обезбеђено најмање 10 одсто од укупних трошкова пројекта из сопствених средстава или неког другог извора, и то:

1.    За пројекте наведене у целини А.1, А.2, А.3 и А.4:
•     Пливачки и ватерполо клубови који су чланови Пливачког савеза Београда или Ватерполо савеза Београда за организацију школе пливања (обука непливача и усавршавање технике пливања) и спортски центри регистровани као јавно предузеће, установа, спортска привредна друштва за пројекат школе пливања (обука непливача и усавршавање технике пливања) која ће трајати у периоду од 01.02.2019-28.02.2019. године (А.1)
•     Спортски центри, регистровани као јавнa предузећа, установе, спортска привредна друштва којима је град Београд или градска општина града Београда оснивач за пројекат рекреативно клизање у периоду од 01.02.2019. до 28.02.2019. године. (А.2)
•     Спортски центри регистровани као јавно предузеће, установа којима је оснивач град Београд за реализацију спортско-рекреативних кампова у периоду од 01.02.2019 до 17.02.2019. године (А.3)
•     Спортске организације за реализацију пројеката рекреативно пливање и рекреативно клизање за ученике са инвалидитетом основних и средњих школа, које су у претходних 5 година (минимум пет година) реализовале пројекте, у раду са особама са инвалидитетом у области спорта, који су суфинансирани из буџета града Београда, чија ће реализација трајати у периоду од 01.02.2019. до 17.02.2019. године (А.4)

Потребна документација (упуство које садржи прописане услове које предлагач треба да испуни за организовање програма и образац који је саставни деоп предлога програма) може се преузети на дну ове стране.

Додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 715-7463 и 715-7813 или у Секретаријату за спорт и омладину, Краљице Марије 1/ХI (канцеларија 1106) сваког радног дана од 10 до 12 часова.

Рок за подношење предлога пројеката је 24. септембар 2018. године до 15 часова на писарници Секретаријата за спорт и омладину Градске управе града Београда и преко поште до 24. септембар 2018. године.