уторак, 4. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 26/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 26/18 – Израда пријемних штамбиља, печата, факсимила и жигова за потребе Градске управе града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку