уторак, 4. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 47/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 47/18 – Услуга одржавања софтверског пакета у Секретаријату за финансије

Одлука

Документација везана за јавну набавку