среда, 5. септембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 9/18 – Испитивање загађујућих, опасних и штетних материја у земљишту, у зони утицаја закопаног и одложеног отпада

Позив и документација везани за јавну набавку