среда, 5. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 29/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 29/18 - Адаптација сутеренског простора у објекту Тиршова бр. 1

Одлука

Документација везана за јавну набавку