среда, 5. септембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 6/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 6/18 – Извођење унутрашње гасне инсталације са гасним генератором и топловодном и електро-инсталацијом ради прикључења објекта ОШ „Јајинци” на дистрибутивни систем природног гаса

Обавештење

Документација везана за јавну набавку