среда, 5. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 11/18 – Реконструкција лифта у објекту Тиршова бр. 1

Позив и документација везани за јавну набавку