четвртак, 6. септембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/18

У складу са чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 57, а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе  Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 25/18 - Технички преглед изведених радова на адаптацији и реконструкцији Техничке школе у Младеновцу

Позив и документација везани за јавну набавку