четвртак, 6. септембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 27/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 27/18 – Опрема за сензорну собу за потребе Прихватилишта за децу и младе

Одлука

Документација везана за јавну набавку