петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 60/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије бр. 1, Београд

објављује

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 60/18 – Основна средства за потребе ресторана

Позив и конкурсна документација