петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 50/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 50/18 - Услуга одржавања система за хлађење сервер сала на локацијама Tиршова бр. 1 и 27. марта бр. 43-45

Одлука

Документација везана за јавну набавку