петак, 7. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 55/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 55/18 - Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на објектима Градске управе које инвестира Секретаријат за опште послове

Одлука

Документација везана за јавну набавку