понедељак, 10. септембар 2018.

Градска управа града Београда

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16, 113/17 и 113/17-др. закон), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр.112-6176/2018 од 10.7.2018. године,

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА


I. Орган у коме се попуњавају извршилачка радна места:

Градска управа града Београда, Београд, Краљице Марије 1

II. Радна места која се попуњавају:

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ