понедељак, 10. септембар 2018.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/18

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА 
Секретаријат за саобраћај
27. марта 43-45

Објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку- услуга у отвореном поступку број 16/18 - Израда и реализација програма стручног усавршавања васпитача и учитеља у области безбедности саобраћаја у предшколским установама и основним школама у граду Београду

Позив и документација везани за јавну набавку