понедељак, 10. септембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/18

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуге број 16/18 – Услуга преноса мобилних стамбених и санитарних јединица

Позив и документација везани за јавну набавку