понедељак, 10. септембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 8/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности 8/18, услуга – Штампање публикације „Квалитет животне средине у Београду“ за 2017. годину

Одлука