понедељак, 10. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 41/18

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за  јавну набавку у отвореном поступку 41/18 – Услуга одржавања data центара на локацијама Градске управе града Београда

Обавештење