петак, 14. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку 58/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије бр. 1

објављује

Одлуку о додели уговора за јавну набавку број 58/18 - Upgrade телефонских централа Alcatel у објектима Градске управе

Одлука