уторак, 18. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 47/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 47/18 – Услуга одржавања софтверског пакета у Секретаријату за финансије

Обавештење

Документација везана за јавну набавку