четвртак, 20. септембар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за централизовану јавну набавку број 15/18, партија 4

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за централизовану јавну набавку број 15/18 – Колонијална роба, обликована у девет партија, за партију 4

Обавештење

Документација везана за јавну набавку