уторак, 2. октобар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 8/18

На основу члана 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12,14/15  и 68/15 године)
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара - МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ И СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ
(јавна набавка број 8/18)

Позив и конкурсна документација