четвртак, 4. октобар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 10/18

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије бр. 1/7

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 10/18, добра - Рачунари

Обавештење