уторак, 9. октобар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 41/18

                                             
    
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Београд, Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку – Технички преглед изведених радова на доградњи објекта ОШ „Доситеј Обрадовић“, насеље Умка, ГО Чукарица
(јавнa набавкa број 41/2018)

 

 

Позив и конкурсна документација