среда, 10. октобар 2018.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 21/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај
Београд, 27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга у отвореном поступку:
Израда катастра саобраћајне сигнализације – II фаза
(јавна набавка број 21/18)

 

Позив и конкурсна документација