среда, 10. октобар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Београд, Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку: Техничка контрола техничке документације Тадеуша Кошћушка и Париска улица
(јавнa набавкa број 29/18)

 

Позив и конкурсна документација