среда, 10. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 10/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Београд, Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за централизовану јавну набавку у отвореном поступку, број  10/18, добра- Рачунари 

 

Обавештење