среда, 10. октобар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 14/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове
Краљице Марије 1

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку 14/18- Реконструкција електричних спратних разводних ормана и унутрашњих електро инсталација у пословној згради у Ул. Устаничка бр. 64 у Београду

 

Одлука