четвртак, 11. октобар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 12/18

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Београд, Краљице Марије 1

објављује

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за централизовану јавну набавку број 12/18, добра – Цмрзнута риба 

 

Обавештење