среда, 24. октобар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 28/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

oбјављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова број 28/18 – Хитне интервенције и редовно инвестиционо одржавање мањег обима на пословним просторима Града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку