четвртак, 25. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 66/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку број 66/18  – Отклањање недостатака у систему ПП заштите у објекту 27. марта 43-45 (по решењу МУП-a РС)

Позив и документација везана за јавну набавку