петак, 26. октобар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 37/18

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 37/18 – Извођење радова на изградњи објекта јавне намене у оквиру платоа – Трга Славија

Позив и документација везани за јавну набавку