понедељак, 29. октобар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 18/18 – Извођење радова на инсталацијама водовода и канализације у пословним просторима Града Београдa

Позив и документација везани за јавну набавку