уторак, 30. октобар 2018.

Секретаријат за јавни превоз

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за јавни превоз
ул. 27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку добра у отвореном поступку број 5/17 – Набавка и монтажа стајалишних надстрешница

Позив и документација везани за јавну набавку