среда, 31. октобар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 15/18 – Израда студије „Утицај квалитета нових садница на успех оснивања заштитних плантажа и „Бафер зона” на подручју града Београда”

Позив и документација везани за јавну набавку