четвртак, 1. новембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 62/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 62/18 – Радови на објектима градске управе, обликовану по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку