четвртак, 1. новембар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 19/18

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ 
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 19/18 – Санитетска возила

Позив и документација везани за јавну набавку