четвртак, 1. новембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 70/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Београд, Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 70/18 – Услуга ангажовања конобара за обављање угоститељских послова

 

Позив и конкурсна документација