петак, 2. новембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара број 12/18 – Куповина намирница за потребе предшколских установа града Београда, обликована у пет партија

Позив и документација везани за јавну набавку