четвртак, 15. новембар 2018.

Секретаријат за јавни превоз

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/18

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА
Секретаријат за јавни превоз

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услугa број 3/18 –  Израда студије – техничко-технолошка анализа аутобуског подсистема јавног транспорта путника у Београду

Позив и документација везани за јавну набавку