петак, 16. новембар 2018.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Позив за јавну набаку 152/18 - Означавања назива улица и тргова на територији града Београда

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15, 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Београд, ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуде у поступку јавне набавке услуга број 152/18 - Означавања назива улица и тргова на територији града Београда

Позив и конкурсна документација