петак, 16. новембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 36/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 36/18 – Опрема за сензорну собу, по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку