недеља, 18. новембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Наставак јавне седнице комисије за планове Скупштине града Београда у вези са нацртом ПДР подручја центра Бановог брда

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 15.11.2018. године на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

Оглашава

НАСТАВАК ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЦЕНТРА БАНОВОГ БРДА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

НАСТАВАК ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 22. новембра 2018. године, у 13 часова.

У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.