понедељак, 19. новембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 69/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 69/18 – Услуга масовне штампе, печатирања, инсертовања, персонализације и евидентирања уручења пошиљака Секретаријата за јавне приходе у вршењу послова утврђивања, контроле и наплате изворних јавних прихода у 2019. години

Позив и документација везани за јавну набавку